Õppeprogramm “Läänemeri”

 

Sellel aastal on MTÜ Eesti Sukeldujate Klubi võtnud endale ülesandeks tutvustada lastele meie kodumaad ümbritsevat Läänemerd. Koostöös Eesti Loodusmuuseumiga viiakse Loodusmuuseumi 

ruumides etteregistreerimisel läbi õppeprogrammi „Läänemeri“.

Õppeprogramm koosneb kahest osast: videomaterjalist ja mängudest. Videodes tutvustatakse Läänemere erinevaid paiku ja  elustikku ning läbi mängude kinnistatakse juba koolis õpitud materjali Läänemere asendi, elustiku ja reostuse kohta. 

Mänguliselt läbitavad teemad on: Läänemere geograafiline asend ja keskkonnatingimused, soolsus, elustik ja võõrliigid, toiduahelad ning Läänemere reostus.

 

Õppeprogramm on ülesehitatud 5 erinevale ülesandele, kus lähenetakse eelpool nimetatud teemadele  mänguliselt ja loominguliselt.

Esimene mäng tutvustab lastele Läänemere asendit ja keskkonnatingimusi. Lastel on võimalik oma käega kaardile kanda Läänemerdümbritsevad riigid ja suuremad saared, 

 

väinad, lahed ning Läänemerre suubuvad jõed, et seeläbi Läänemerd paremini tundma õppida.

Teine mäng keskendub Läänemere mitmekesisele elustikule. Lapsed leiavad etteantud looma, linnu

 

 või taime kirjeldusele vastava foto ning õpivad nii erinevaid liike looduses ära tundma.

Kolmas mäng tegeleb Läänemere reostuse teemaga ja õpetab lastele, mis juhtub prügiga meres ning kui kaua võtab aega prügi lagunemine looduses.

Neljas mäng õpetab lastele, mis sügavusel meres erinevaid taime- ja loomaliigid elavad.

 

 

 

Viienda mängu käigus panevad lapsed kokku Läänemere erinevaid toiduahelaid. Eraldi on välja toodud Läänemerre sisserännanud võõrliigid, kes ohustavad kohalike liikide kohti toiduahelates.

 

 

 

Õppeprogramm sobib 4. – 6. klassi õpilastele.

Õppeprogrammis osalemine on kõigile tasuta.

Projekt jätkub järgmisel õppeaastal!

 

 

Täname koostööpartnereid:

Wiseman Interactive OÜ

AS Green Marine

OÜ Waterworld Expeditions

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Projekti käigus valminud videod:

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=5WcKpsDL93I=640&h=385]

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2DCZ8siwjsc=640&h=385]

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OK6c40I50lo=640&h=385]

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4O-wk_2a7Ng=640&h=385]

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VTiwIAYDfF0=640&h=385]